Kategoriarkiv: Diverse

Raspberry Pi og GPS, del 1

GlobalSat ND-100s GPS DongleEt mål med min RPi var å teste ut om jeg kunne bruke en GPS-dongle for å hente ut informasjon om lokasjon, fart og høyde osv. Klarer jeg det burde det ikke være noe problem å sende det via SMS for å rapportere evt. bevegelse eller noe sånt.

Da er det på tide å teste om det er mulig å få kontakt med GPS-dongelen min.  Det enkleste er å bare plugge den inn og se hva som skjer.

Jeg plugget GPS receiver i en ledig port på min PiHub, og sjekket i loggen (/var/log/messages) om noe ble rapportert, og sannelig dukket det opp treff der:

# tail -20 /var/log/message
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.726689] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.832322] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.832361] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.832381] usb 1-1.3.2: Product: USB-Serial Controller D
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.832399] usb 1-1.3.2: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.938148] usbcore: registered new interface driver pl2303
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.938347] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.938486] pl2303 1-1.3.2:1.0: pl2303 converter detected
Feb  7 23:18:13 raspberrypi kernel: [ 9701.950444] usb 1-1.3.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB3

Ergo ble GPS-receiveren registrert, og den kan adresseres som /dev/ttyUSB3.

Enn så lenge får jeg ikke gjort noe fornuftig med denne informasjonen, så jeg må installere noen GPS-programmer og -biblioteker for å få brukt dette til noe fornuftig:

# apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps

En liste med programvarepakker blir installert.

Så må programmet som kommuniserer med GPSen startes. Kommandoen spesifiserer hvilken port som skal brukes, og hvilken fil som skal fungere som «socket» (for å kommunisere med enheten):

# gpsd /dev/ttyUSB3 -F /var/run/gpsd.sock

Du får ingen tilbakemelding på denne kommandoen hvis alt gikk ok.

Nå er det på tide å sjekke om jeg får lest ut noe fornuftig fra GPS’en. Dette gjøres med kommandoen cgps:

# cgps -s

Følgende informasjon vises hos meg:

┌───────────────────────────────────────────┐
│    Time:       2014-02-10T22:56:51.000Z   │
│    Latitude:    5X.YYYYYY N               │
│    Longitude:   1X.YYUUUU E               │
│    Altitude:   535.9 ft                   │
│    Speed:      0.0 mph                    │
│    Heading:    0.0 deg (true)             │
│    Climb:      0.0 ft/min                 │
│    Status:     3D FIX (324 secs)          │
│    Longitude Err:   +/- 43 ft             │
│    Latitude Err:    +/- 88 ft             │
│    Altitude Err:    +/- 155 ft            │
│    Course Err:      n/a                   │
│    Speed Err:       +/- 121 mph           │
│    Time offset:     1.089                 │
│    Grid Square:     JO59kw                │
└───────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────┐
│PRN:   Elev:  Azim:  SNR:  Used: │
│  21    45    174    19      Y   │
│   2    08    042    13      Y   │
│  23    11    309    26      Y   │
│  31    34    220    28      Y   │
│  13    14    340    29      Y   │
│  29    59    087    27      Y   │
│   5    25    066    17      N   │
│  16    24    297    21      N   │
│                                 │
└─────────────────────────────────┘

Boksene oppdateres hvert sekund, og de vises egentlig ved siden av hverandre, men kolonnebredden på bloggen gjorde at jeg viser de under hverandre. Første boks viser min posisjon, fart og høyde, mens den andre boksen viser informasjon om satelittene GPS-dongelene plukker opp.

Konklusjon så langt: Det var ikke noe problem å hente ut automatisk oppdatert informasjon fra GPS-dongelen. Det som gjenstår er å hente ut et valgfrie verdier ved behov, så jeg f.eks. kan sende en SMS med posisjon og fart hvis enheten begynner å flytte på seg.

Raspberry Pi og GSM-modem, del 1: Sende SMS

Huawei_E173Det aller første jeg ville gjøre var å klargjøre min RPi og sjekke om jeg fikk sendt en SMS med GSM-dongelen min. Slik gjorde jeg dette:

Via http://www.raspberrypi.org/downloads lastet jeg ned NOOBS og installerte standard Raspian på SD-kortet mitt. Beskrivelse av det du trenger finnes på nevnte adresse.

Etter første gangs oppstart opprettet jeg en egen bruker for meg (liker å ha min egen bruker):

adduser MinBruker    (legger til brukeren)
passwd MinBruker    (setter nytt passord)
sudo cp -a /home/pi /home/MinBruker
sudo chown -R MinBruker:MinBruker /home/MinBruker

Å legge inn en egen bruker for meg er bare en «greie» jeg har, så miljøet blir mest mulig likt på denne enheten som de andre Linux-boksene jeg bruker. RPi kommer med en vanlig bruker som heter «pi» som er den som er ment brukt til alle vanlige oppgaver.

Deretter installerte jeg gammu, som er en programvarepakke som lar meg kommunisere med GSM-modemet og sende SMS.

$ sudo apt-get install gammu

(det installeres samtidig endel ekstra pakker pga dependencies/avhengigheter)

Jeg installerte også et par tilleggspakker, som strengt tatt ikke er nødvendige:

$ sudo apt-get install gammu-doc wammu

(det installeres samtidig endel ekstra pakker pga dependencies/avhengigheter)

Plugg inn USB-modem med SIM-kort på plass. Jeg har et Huawei E173, som skal fungere fint med RPi. Restart din RPi så denne scanner etter maskinvare og oppdager GSM-modemet.

Logg inn på din RPi med valgt bruker. Bytt til root-bruker for å få satt opp alt uten å måtte kjøre sudo hele tiden:

$sudo su -

Merk: Etter å ha byttet til root-bruker endrer kommandopromptet seg fra «MinBruker@raspberrypi ~$ » til «root@raspberrypi:/home# «. Den viktigste forskjellen er siste tegn i promptet – #. Dette tegnet indikerer at du er root.

Hva sier «dmesg»? Ble GSM-modemet funnet ved oppstart?

# dmesg | grep tty
 [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1872 bcm2708_fb.fbheight=1168 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0xb3cf95db smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:CF:95:DB sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p6 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
 [    0.000000] console [tty1] enabled
 [    0.530054] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
 [    0.872363] console [ttyAMA0] enabled
 [   15.580525] usb 1-1.3.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
 [   16.001385] usb 1-1.3.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
 [   16.290602] usb 1-1.3.4: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2

Joda, dmesg viser også at GSM-modemet ble funnet ved boot, og at det har tre tilgjengelig porter (ttyUSB0, ttyUSB1 og ttyUSB2).

Sjekk om gammu også finner GSM-modemet ditt. Det er ikke mye hjelp i at Linux finner GSM-modemet hvis ikke gammu gjør det. Da er du like langt. Kjør kommandoen «gammu-detect» og se hva slags svar du får:

# gammu-detect
 ; Configuration file generated by gammu-detect.
 ; Please check The Gammu Manual for more information.

[gammu]
 device = /dev/ttyUSB0
 name = Phone on USB serial port HUAWEI_Technology HUAWEI_Mobile
 connection = at

[gammu1]
 device = /dev/ttyUSB1
 name = Phone on USB serial port HUAWEI_Technology HUAWEI_Mobile
 connection = at

[gammu2]
 device = /dev/ttyUSB2
 name = Phone on USB serial port HUAWEI_Technology HUAWEI_Mobile
 connection = at

opening socket: No such device

Ikke bry deg om feilmeldingen nederst – det viktigste er at GSM-modemet ble funnet.

Bruk kommandoen «gammu-config» for å konfigurere gammu-oppsettet. Du må f.eks. velge hvilket av de 3 oppdagede GSM-portene som skal benyttes:

# gammu-config

Du skal nå få opp et grensesnitt for å konfigurere gammu-programvaren:

ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
â Current Gammu configuration                  â
â                                              â
â  P Port                 (/dev/ttyUSB0)       â
â  C Connection           (at19200)            â
â  M Model                ()                   â
â  D Synchronize time     (yes)                â
â  F Log file             (/var/log/messages)  â
â  O Log format           (nothing)            â
â  L Use locking          ()                   â
â  G Gammu localisation   ()                   â
â  H Help                                      â
â  S Save                                      â
â                                              â
â                                              â
â          <Ok>              <Cancel>          â
â                                              â
ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ

Begynn med «Port» og velg først at du vil bruke «/dev/ttyUSB0«.
Deretter velger du «Save» for å lagre inntillingen.
Det er mulig du må bekrefte lagring. Gjør i så fall det.

Etter at du har lagret kjører du kommandoen «gammu –identify» for å se om du valgte korrekt port, og at gammu klarer å hente ut informasjon fra SIM-kortet ditt. Dette skal i så fall ligne på dette:

# gammu --identify
Device               : /dev/ttyUSB0
Manufacturer         : Huawei
Model                : E173 (E173)
Firmware             : 11.126.15.02.00
IMEI                 : xxxxxxxxxxxxxxx   (anonymisert)
SIM IMSI             : xxxxxxxxxxxxxxx   (anonymisert)

Hos meg fant gammu SIM-kortet på første forsøk, på port «/dev/ttyUSB0«. Jeg har sett andre rapportere at det kan variere hvilken port som er korrekt. Det kan også variere med hvilken USB-port du bruker på din RPi (eller på tilkoblet USB-hub). Hvis gammu ikke finner SIM-kortet og viser inforomasjon om dette så repeterer du forrige avsnitt («gammu-config») og velger port «/dev/ttyUSB1» før du fortsetter med dette avsnittet. Får du heller ikke nå noe resultat repeterer du rutinen og velger port «/dev/ttyUSB2».

Sett SIM-kortets PIN-kode:

gammu --entersecuritycode PIN 9999    (erstatt "9999" med PIN)

(Merk: Du får ingen tilbakemelding når kommandoen er ferdig.)

Prøv å sende en SMS, med gammu sin kommandolinje:

# echo "Testmelding fra RPi, sendt via gammu" | gammu \ --sendsms TEXT xxxyyzzz

(erstatt xxxyyzzz med riktig telefonnummer). Du skal nå få se fremdriften, og forhåpentligvis ser det ut som dette:

If you want break, press Ctrl+C...
Sending SMS 1/1....waiting for network answer..OK, message reference=-1

Meldingen er sendt, det er bare å vente…

Hurra! Meldingen kom fram:
Suksess! Første SMS kom fram.

Så hva gjenstår? Dette var en enkelt, frittstående SMS. Dette må samles i et script som kan kalles og kjøres hver RPi skal sende en SMS. Jeg må også lese meg opp på mottak av SMS, så GSM-dongelen kan ta imot kommandoer via SMS, utføre kommandoen og sende resultatet til min mobil.

Prosjekt: Raspberry Pi

RPi_Starter_KitProsjektet

Før jul kjøpte jeg meg en Raspberry Pi (RPi) for å se om den kunne brukes til noe morsomt. Inspirert av hva andre har gjort med denne lille dingsen var planen å teste den som mediesenter (OpenELEC), kartplotter (OpenCPN) og ellers sjekke ut om den kunne brukes som «vakt» i båten (sensorer, kamera og SMS-varsling) om vinteren.

Hva er RPi? En RPi er en liten datamaskin laget av The Raspberry Pi Foundation, litt større enn et kredittkort. Maskinen har utganger for lyd og bilde, og USB-porter for å koble til andre enheter. Den kan brukes til stort sett alt det en vanlig PC kan brukes til, men den er ikke spesielt kraftig, og den kan ikke kjøre Windows operativsystem. Den kan derimot kjøre flere forskjellige operativsystemer basert på Linux, android eller helt andre plattformer.

En av de store styrkene til RPi er at den er strømsnill, og den er liten og lett å gjemme bort i en stereobenk eller et rom i båt/bil. I tillegg til de vanlige tilkoblingsportene (USB, HDMI osv) har den flere litt mer spesielle muligheter (8 dedikerte GPIO pinner, UART, i2c buss, SPI buss, i2s audio m.m.).

Utstyr

I utgangspunktet bestilte jeg et Raspberry Pi Starter Kit fra MPX for å få alt jeg trengte for å komme igang i én enkelt pakke, og så installerte jeg en preview av Kano OS. Jeg har støttet Kano-prosjektet på Kickstarter og har dermed tilgang på deres programvare, men Kano OS var ikke noe å satse på for dette prosjektet.

OK, det første jeg ville teste var å sende SMS. Jeg bestilte derfor inn to Huawei E173 USB-baserte GSM-modemer via eBay. Disse USB-pinnene har både GSM-modem og en microSD-kontakt så man kan installere et ekstra minnekort hvis man trenger mer lagringsplass. Det var også flere som kunne bekrefte at de fungerer fint med Raspberry Pi.

Fordi GSM-modemet suger endel strøm fra USB-porten kjøpte jeg en PiHub fra Pimoroni. Dette er en USB-hub som har 3000mA strøm på deling mellom portene, så den kan drive enheter som RPi ikke klarer å drive alene. Den er også skreddersydd for RPi, så den kan både gi strøm til RPi og la RPi bruke den for å koble flere enheter til RPI’en. Noen USB-huber takler ikke at en RPi er koblet til i «loop», dvs at RPi både henter strøm fra PiHub via én port og kommuniserer med de andre USB-enhetene via en annen port (to kabler mellom RPi og PiHub). Jeg har tegnet et kontantkort-abonnement hos OneCall – det var det billigste jeg fant sånn i farta, og jeg kunne hente kortet på Narvesen eller 7-11 etter bare en times tid.

Etterhvert vil jeg også teste ut den USB-baserte GPS-pinnen jeg har liggende – en GlobalSat ND-100S GPS Dongle. Foreløpig er den testet med en vanlig PC med Windows 7 og OpenCPN, og den skal også fungere på Linux og Android.

Jeg har også en USB-dings fra Clas Ohlson som logger temperatur og luftfuktighet (http://www.clasohlso…ogger/36-4208-1). I utgangspunktet er den ment som frittstående logger, og lagrer alle verdier til internminne på pinnen, og så bruker man et Windows-basert program for å lese ut historiske data i ettertid. Jeg håper det er mulig å hente ut noe i sanntid (f.eks. med 5 minutters mellomrom), men det gjenstår å se.

Helt til slutt ser jeg også etter andre sensorer for tilkobling direkte på RPi’ens kretskort (dvs ikke via USB). Det gjenstår å se hva det blir. Foreløpig er det snakk om å få de nevnte USB-dingsene til å fungere.

 

God jul og godt nytt år!

Som jeg antydet i forrige post så var vi lovlig sent ute med julekortene i år. Det betyr at mottakerne neppe finner dem i postkasssa før i romjula.

For alle de som ikke mottar et papirbasert kort (og for papirkort-mottakerne som ikke kan vente) legger jeg julekortet ut her i elektronisk form, så dere også har «mottatt» det, og ikke minst har dere fått det før de som får det via posten.

Julekort 2010

Som kortet sier:

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen Alma, Klara, Mari og Thomas

Hvordan ordne julekort (Thomas-metoden)

Her er en kjapp beskrivelse av Thomas-metoden for julekort-prosessen. Eventuelle lesere står fritt til å bruke metoden vederlagsfritt.

 1. I år begynner vi tidlig, dere! Tankeprosessen begynner i november.
 2. Beslutning: Bestille ferdige kort eller skrive ut selv? Konklusjon: Skrive ut selv!
 3. Drøy litt lenger enn fornuftig, gjerne til halvveis ut i desember før du begynner.
 4. Kreativ fase: Designe julekortet (med heller begrensede kreative egenskaper).
 5. Tanke: Egen utskrift – god unnskyldning for å kjøpe ny skriver? Ja!
 6. Bestille skriver.
 7. Vente på skriver som ikke blir levert når den skal.
 8. Hente skriver, vent gjerne et par dager før den kobles opp.
 9. Konvolutter! Vi har ikke kjøpt konvolutter! Løp og kjøp!
 10. 4-5 dager etter postens innleveringsfrist – begynn å skrive ut.
 11. Lever kortene på posten mens funksjonæren smiler overbærende.
 12. Kryss fingrene og håp kortene kommer fram før 2011.
 13. Send ut unnskyldning til alle mottakere mens du venter.
 14. Note to self: Neste år bestiller vi ferdige kort på nett, og sørger for å få det gjort senest 1. desember. Jadda…

PS: Til de av dere som får julekort av oss, så beklager vi at de kommer litt sent i år. Vi hadde et kjedelig tilfelle av uforklarlige hendelser utenfor vår kontroll, og skylder på force majeure. La meg ikke gå i detaljer, men kortene er på vei, om enn noe forsinket!  😉

Vi gratulerer: Pacman fyller 30 år!

Pacman 30 år!I dag fyller Pacman 30 år! 22. mai 1980 slapp Namco spillet som revolusjonerte dataspillbransjen og som lanserte figuren som har klart kunststykket å bli et ikon kjent over hele verden. Pacman har også foretatt en transformasjon til brett- og kortspill, i tillegg til en utbredt «merchandising» innen alle tenkelige og utenkelige sjangere.

For min del har Pacman fulgt meg opp gjennom årene, og jeg hadde også en periode under den første Nintendo-bølgen et håndholdt Pacman-spill kjøpt i London, og det ga meg mange fine timer med kontinuerlig forbedret highscore og øye-finger-koordinasjon. Helt til søsteren min slapp det i betongtrappa foran huset så skjermen knuste… 🙁

Google har forøvrig lansert en hyllest til spillet i dag, i kjent Google-stil. Besøk Google sin forside, og du blir møtt med en «Pacmanifisert» Google-loogo som faktisk er spillbar:

Pacman, the Google way

Anyway – dette skulle ikke bli noen lang post, men kun en gratulasjon:

Gratulerer med dagen, Pacman!


Opp hør’s salg

På vei tilbake til bilen etter en tur på kino og café gikk kjernefamilien vår bortover Storgata og passerte butikken Adrienne, vegg i vegg med A/S Karl A. Haraldsen. Adrienne var stengt, men for en person med lett rettskrivningsfetisj fant jeg  et foreløpig høydepunkt innen elendig plakatspråk tapet fast på innsiden av døra. Det i utgangspunktet enkle ordet «opphørssalg» har hos Adrienne blitt maltraktert så det blir seende ut som dette:

Opp hør's salg

Ikke bare deler de ordet i tre, men de presterer samtidig å blande inn en apostrof for å toppe det hele. Her tror jeg vi har en veldig sterk kandidat til kåringen av årets verste butikkplakater!

[Og til alle jeg kjenner som sliter med rettskrivning – ikke bekymre dere. Jeg har ingen problemer med deres språk, men jeg forventer at butikkplakater er rimelig korrekte…]

White Christmas!

Etter et par uker hvor flere i familien har ønsket seg hvit jul har optimismen blitt større og større for hver dag som går. Snøen som falt ble liggende, og sannelig kom det ikke noen nye snøfnugg nesten hver dag. Det var derfor klart at juleaften ville bli ganske hvit, selv om den neppe blir helt Blenda-hvit.

Da jeg våknet i dag og kikket ut ventet det en aldri så liten overraskelse – det hadde snødd 10-15 cm i løpet av natta, så nå er det skikkelig hvit jul ute. Her er utsikten fra soverommet i andre etasje tidligere i dag:

White Christmas!

Det spørs om det ikke blir snømann-produksjon i løpet av jula, gitt!

Så nå er klokka rett over 1200 på juleaften, og julestemningen er endelig i ferd med å senke seg hos oss. Juletreet (det som ble kjøpt inn alt for sent, og som viste seg å ha to parallelle stammer) ble pyntet i går:

Juletreet

Mari og Alma ser på Tre nøtter til Askepott, jeg blogger om den hvite snøen, pakkene er klare, og sannelig løp det ikke to rådyr over hageflekken nå mens jeg skrev dette.

Det eneste som ikke ble gjennomført var utsendelse av julekort. Vi gjennomførte en liten fotosesjon med Alma for et par uker siden, men det ble heller mislykket. Alma hadde ikke lyst til å posere, og ville heller vise fram den nye lommeboka og tulle og tøyse før hun gikk lei og nissedrakta ble revet av:

LommebokLekeLei

Til de som sendte oss julekort i år, så beklager vi at dere ikke fikk noe kort tilbake, men vi lover å prøve igjen neste år! 🙂

Da gjenstår det bare å ønske alle

en riktig god jul, og et godt nytt år.

Måtte det nye året bringe hell og lykke,

og måte vi få bedre tid til å treffes oftere!

Syngende snømenn

Anbefales: AirCruiser G PCI WLAN nettverkskort

Gigabye Technologies GN-WP01GSJeg tenkte jeg skulle skrive et par ord om et trådløst nettverkskort som jeg snublet over hos Clas Ohlson og har installert i et par maskiner – Gigabyte Technology sitt AirCruiser G PCI Adapter (GN-WP01GS). For en tid tilbake var jeg på jakt etter et billig PCI-basert WLAN-kort til en slektning, og fordi Elkjøp var utsolgt for det jeg skulle ha ruslet jeg inn på Clas’ern med et ørlite håp om at de kanskje hadde noe som kunne brukes. Og det hadde de.

Kortet er ute av produksjon nå i følge Gygabyte sine nettsider (det er listet som «legacy»), men det er mulig å få tak i det på Clas Ohlson fremdeles – jeg kjøpte et nå på lørdag (03.10.2009).

Årsaken til at det har imponert meg er at det har gitt veldig god ytelse i begge maskinene hvor det er testet. Begge står inne i eller under en pult, klemt inn mot side- og bakvegg og med masse ledninger og annet kaos rundt. Ikke akkurat ideelle forhold for en bitteliten antennestump. I tillegg har begge maskiner stått et stykke unna aksesspunktene de har vært assosiert mot. Den ene maskinen står bak 3 vegger og et flislagt bad, mens den andre PCen står på kontoret hos oss, to etasjer opp og diagonalt gjennom boligen sett fra aksesspunktet.

I begge tilfeller har jeg fått over 90% signalkvalitet og -styrke, og problemfri forbindelse, og med helt smertefri installasjon. På kontoret brukte jeg tidligere en Linksys WRT54GL med OpenWRT satt opp som bridge. Denne hadde aldri mer enn 50% signalkvalitet eller -styrke, selv om den hadde mer optimal plassering og to antenner.

Av funksjoner verdt å nevne er disse:

 • 802.11b og 802.11g (ikke 802.11n)
 • WEP (som du ikke vil bruke!), WPA og WPA2.
 • AES-støtte
 • 802.1x-autentisering
 • Lav formfaktor – både høy og lav bakplate følger med
 • Standard PCI-buss
 • Avtagbar antenne med SMA-kontakt, så man kan bytte til en annen antenne enn den medfølgende bittelille 2dBi-antennen.

Driver til Windows 98SE/ME/2000/XP32 følger med på CD, og via Gigabyte sine nettsider kan man også laste ned driver til Windows XP64/Vista32/Vista64. Chipsettet (Ralink RT2561) har også støtte i Linux, så det burde ikke være noen problemer å bruke det med Linux også.

Det er veldig like hokus-pokus med dette kortet, men det er også poenget mitt. Det bare virker. Og det virker bra.

—————-
Now playing: Thulsa Doom – Why Do You Keep On (Watching The Porno) After You Came
via FoxyTunes

Et livstegn

Thumbs UpBare for å bekrefte det – selv om det ikke har skjedd mye her inne på en (lang) stund, så lever jeg fremdeles. Ryktene om min død er sterkt overdrevne.

Sommeren og høsten har gått med til flytting ut, flytting inn, Norgesferie, MC-lappen, bleieavvenning, en bitteliten båttur og diverse annet, så det har rett og slett ikke blitt så mye tid til å oppdatere bloggen. Forhåpentligvis kommer postefrekvensen til å gå opp nå som ihvertfall flytting og MC-lappen er tilbakelagte stadier. Hvis bare de resterende flyttekassene hadde pakket opp seg selv, så …

Anyway – skulle det være noe så spør! 🙂
—————-
Now playing: Young, Neil – Rockin In The Free World
via FoxyTunes